การคั่วกาแฟ หรือ Coffee Roasting ตอน 1

coffee_roasts_1

มีคำกล่าวเกี่ยวกับการคั่วกาแฟว่า “การคั่วกาแฟ ต้องใช้ ความเป็นศาสตร์และศิลป์ ” หรือสามารถอธิบายได้ว่า ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์รสชาติของกาแฟ ผ่านสีสันที่ได้จากการคั่วกาแฟ ที่มีผลต่อรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟ

ผลที่ต้องการจากการคั่วกาแฟคือสีที่ได้จากการคั่วกาแฟ, รสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟ อันเกิดจากความรู้ความสามารถในเชิงศาสตร์และศิลป์ของนักคั่วกาแฟ ซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสำคัญ ที่ก่อเกิดความสัมพันธ์แห่งศาสตร์และศิลป์ของการคั่วกาแฟ

นักคั่วกาแฟที่ดีย่อมเข้าถึงศาสตร์แห่งการคั่วกาแฟ และ ศิลปะแห่งการสร้างสรรค์รสชาติของกาแฟ ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างดังนี้

  • สายพันธ์กาแฟ

กาแฟแต่ละสายพันธ์มีคุณสมบัติและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันหลายอย่าง เพราะมาจากความแตกต่างๆ เช่น แหล่งเพาะปลูก, กรรมวิธีในการผลิตกาแฟ, ขนาดของเมล็ดกาแฟ, ความเปราะบางของเมล็ด, ความชื้นของเมล็ดกาแฟ ทั้งหมดที่กล่าวมาส่งผลให้การคั่วกาแฟมีความสมบรูณ์ในเรื่องของสี รสชาติ และกลิ่นหอมที่ได้จากการคั่วกาแฟที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนที่เริ่มคั่วกาแฟต้องทำการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของกาแฟแต่ละสายพันธ์แล้วเลือกสายพันธ์ที่เหมาะกับขั้นตอนการคั่วที่เลือก รวมทั้งสายพันธ์ที่จะให้กาแฟหลังการคั่วออกมาตามที่เราต้องการ

  • เครื่องคั่วกาแฟ

เครื่องคั่วกาแฟเป็นเครื่องมือสำคัญของนักคั่วกาแฟ ที่จำเป็นจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงลักษณะการทำงานของเครื่องคั่วกาแฟตั้งแต่ ระบบทำความร้อน, ระบบควบคุมอุณหภูมิ, ระบบระบายความร้อน, ระบบดูดควัน ซึ่งความสามารถของเครื่องคั่งกาแฟแต่ละเครื่องมีไม่เท่ากัน ดังนั้นยิ่งนักคั่วกาแฟเรียนรู้และเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องคั่วกาแฟได้ดีเท่าไหร่ ก็จะส่งผลต่อความง่ายในการคั่วกาแฟ และได้เมล็ดกาแฟตามความต้องการ ในที่นี้หมายถึง สี รสชาติ และกลิ่นหอม ที่ให้ความสมบรูณ์ในการคั่วกาแฟมากที่สุด

  • ศิลปะแห่งการสร้างสรรค์รสชาติในการคั่วกาแฟ

นักคั่วกาแฟสร้างสรรค์รสชาติและความหอมของกาแฟผ่านสีสันที่ได้จากการคั่วกาแฟ โดยมาจากเครื่องคั่วกาแฟที่มีอุณหภูมิ ความร้อนและเวลา บวกกับประสบการณ์ของนักคั่วกาแฟที่เป็นคนบังคับและควบคุมการคั่วกาแฟให้ได้กาแฟคั่วที่มีความสมบรูณ์ที่สุดตามที่ต้องการจากการคั่วกาแฟ

ลักษณะของการคั่วกาแฟ

coffee_roasts_2

การคั่วกาแฟเป็นการนำกาแฟแต่ละสายพันธ์ที่ต้องการมาคั่วที่เครื่องคั่วกาแฟ ที่มีถังคั่วลักษณะเป็นแกนนอน โดยมีอุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยตั้งแต่ 170 -270 องศาเซลเซียส (250-500 องศาฟาเรนไฮต์) กาแฟที่คั่วจะสุกเปลี่ยนสีจากเดิมสีเหลืองหรือสีเขียวอมฟ้าขึ้นอยู่กับความเก่าใหม่ของกาแฟที่นำมาคั่วจนกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลเข้ม และจนถึงสีดำ (การเปลี่ยนแปลงภายในถังคั่ว เราจะได้ยินเสียงของการแตกหรือแคร๊กของเมล็ดกาแฟที่ถูกความร้อนจากการคั่ว ตั้งแต่ 1 แคร๊ก จนถึง 2 แคร๊กซึ่งถือว่าเป็นการแคร๊กที่สมบรูณ์) สีสันของกาแฟที่เกิดจากคั่วกาแฟนั้นเกิดจากประสบการณ์ของผู้คั่วที่เป็นผู้กำหนดสีของกาแฟให้อยู่ในระดับการคั่วที่ต้องการ ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างอุณหภูมิ ความร้อนจากถังคั่ว และระยะเวลาในการคั่ว

ยังไม่จบนะค่ะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคั่วกาแฟ สามารถอ่านต่อได้ที่ การคั่วกาแฟ หรือ Coffee Roasting ตอน 2(จบ)