ศิลปะในการชิมกาแฟ Coffee tasting ตอน 1

สำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่หลงใหลในเสน่ห์ของกาแฟนั้น กาแฟร้อนๆ หนึ่งถ้วยสามารถสื่อสารถ้อยคำได้นับพัน

เช่น กาแฟถ้วยหนึ่งสามารถบอกถึงสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟที่ถูกนำมาชงเป็นกาแฟถ้วยนั้น, กาแฟถ้วยหนึ่งสามารถบอกถึงที่มาของเมล็ดกาแฟนั้นๆ ได้, กาแฟถ้วยหนึ่งสามารถบอกถึงทักษะและฝีมือของผู้ผลิตรวมทั้งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิต, กาแฟถ้วยหนึ่งสามารถบรรยายถึงการเอาใจใส่ดูแลในขั้นตอนการคัดเลือกและการคั่ว และกาแฟถ้วยหนึ่งก็สามารถบอกได้ถึงฝีมือของ Barista ผู้ซึ่งเปลี่ยนเมล็ดกาแฟให้กลายเป็นเครื่องดื่มถ้วยเล็กๆ ถ้วยนี้

อวัยวะในการรับสัมผัสของมนุษย์สามารถนำมาใช้เป็นกุญแจในการค้นพบองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ได้ ผ่านการสร้างมโนภาพของแผนผังของการรับประสาทสัมผัสขึ้นและนำมาใช้ในการจำแนกประเภท นั่นหมายความว่าศิลปะในการชิมกาแฟเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เมื่อผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้ไม่คิดว่าตนเองรู้ทุกอย่างดีแล้ว เขาจะเต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยความตั้งใจโดยมีผู้เชียวชาญเป็นผู้แนะนำ

Coffee-Tasting-Set

ที่มา : www.amcwilliam.posterous.com/okanagan-coffee-tastings

จุดมุ่งหมายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจสูงเกินไป ความตั้งใจของเราจึงเป็นเพียงการทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ในแวดวงกาแฟและผู้บริโภคสามารถสืบย้อนไปถึงที่มาของกาแฟร้อนถ้วยเล็กๆ ในประเทศอิตาลีหรือ Italian Tazzina ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลาย ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสเหล่านี้จะทำให้เราสามารถประเมินคุณภาพของกาแฟและบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากประสาทสัมผัสต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบข้อมูลอื่นๆ ต่อไป

ที่ผ่านมา เราตั้งใจที่จะกล่าวถึง Tazzina เพราะจากนี้ไปเราจะมุ่งความสนใจไปยังกาแฟ Espresso หรือหากจะกล่าวให้เฉพาะเจาะจงไปกว่านั้น จุดสนใจของเราจะอยู่ที่ กาแฟอิตาเลียน Espresso หลายศตวรรษที่ผ่านมา กาแฟได้กลายมาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และเมื่อเวลาผ่านไป ขั้นตอนในการผลิตกาแฟก็เพิ่มขึ้น วิธีการผลิตกาแฟที่แตกต่างกันทำให้กาแฟที่ได้แตกต่างกัน และผลลัพธ์ก็คือความหลากหลายของกาแฟที่มีในปัจจุบัน ข้อเท็จจริงข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าเราไม่สามารถประเมินและรับรู้ข้อมูลเบื้องลึกของกาแฟได้ทั้งหมดผ่านการทดสอบรสชาติหรือการชิมเพียงรูปแบบเดียว

เมื่อเราพิจารณาชนิดของกาแฟที่ควรนำมาใช้ในการเริ่มทดสอบรสชาติกาแฟ Espresso คือกาแฟที่เหมาะสมที่สุด ในระดับสากลกาแฟ Espresso เป็นสัญลักษณ์ของกาแฟที่ได้ชื่อว่า “ผลิตในประเทศอิตาลี” และในประเทศอิตาลี กาแฟ Espresso ก็เป็นกาแฟที่ผู้คนดื่มนอกบ้านมากที่สุด

ยิ่งไปกว่านั้นกาแฟ Espresso ยังเป็นกาแฟที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่ซับซ้อนที่สุด และจุดเด่นของกาแฟ Espresso ก็คือการเป็นกาแฟที่ได้ชื่อว่ามาจากสายพันธุ์กาแฟที่ดีและเป็นตัวแทนของการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างเครื่องมือที่เหมาะสมที่ใช้ในการชงและฝีมือของ Barista

วัตถุประสงค์ในการชิมกาแฟ

  1. เพื่อจำแนกองค์ประกอบของกาแฟอย่างชัดเจนเพื่อให้เราสามารถเลือกสารวัตถุดิบที่ถูกต้องและเหมาะสม
  2. เพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการเพาะปลูก กระบวนการผลิต เทคนิคต่างๆที่นำมาใช้ รวมถึงลักษณะทางพันธุกรรม
  3. เพื่อสร้างมโนภาพหรือแผนผังการรับรู้ทางประสาทสัมผัสซึ่งสามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทียบในการประเมินคุณภาพของกาแฟสายพันธุ์เดียวกันในอนาคต
  4. เพื่อบันทึกระดับความพังพอใจที่ได้รับจากกาแฟที่ดีแต่ละถ้วยโดยตัดสินจากสมดุลทางชีวภาพ คุณภาพของเมล็ดกาแฟที่ใช้ รวมถึงทักษะและฝีมือของ Barista

ระหว่างการวิเคราะห์รสสัมผัสนั้น เราจะทำการวิเคราะห์ในบทบาทของผู้บริโภค โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่มีทั้งหมดในการทดสอบรสชาติของกาแฟในรูปแบบที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถทำได้ ผลของการวิเคราะห์กาแฟที่ได้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในฐานะของผู้ชิมกาแฟ เราอาจต้องทดสอบกาแฟในสถานการณ์ สภาวะและเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น เราจะประเมินคุณภาพกาแฟชนิดต่างๆ ประเมิน Barista หรือประเมินว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมในการชงกาแฟ Espresso หรือไม่ อย่างไร

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการชิมกาแฟจะค่อยๆ นำมาเสนอในตอน ศิลปะในการชิมกาแฟ Coffee tasting ตอน 2

ที่มา : หนังสือการชิมกาแฟเอสเพรสโซ่สไตล์อิตาเลี่ยน