คาเฟอีนใน กาแฟ และ ชา

กาแฟ ชา ช็อกโกแลต ล้วนแต่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ ด้วยปริมาณต่างๆ ที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากอยากรู้ปริมาณคาเฟอีน ในเครื่องดื่มแต่ละประเภท เลยลองรวบรวมคาเฟอีนที่อยู่ใน กาแฟ ชา ช็อกโกแลต ได้มาตามนี้ มาดูกันค่ะ

คาเฟอีนในกาแฟ (Caffeine in Coffee)

coffee-638x478

(http://blog.doctoroz.com/wp-content/uploads/2012/11/coffee-638×478.jpg)

มีปัจจัยมากมายท่ีมีผลต่อคาเฟอีนในกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ของกาแฟ การคั่ว การชง และอื่นๆ จึงทำให้กาแฟแต่ละชนิดหลังจากชงแล้วมีปริมาณคาเฟอีนที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังพอสรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับปริมาณคาเฟอีนในกาแฟ พอที่จะเป็นแนวทาง ได้ดังนี้

 • กาแฟ Arabica ชงแบบ drip 6 ออนซ์ : 80 – 130 mg (เฉลี่ยที่ 110 mg)
 • กาแฟ Robusta ชงแบบ drip 6 ออนซ์ : 140 – 200 mg
 • กาแฟ Decaf ชงแบบ drip 8 ออนซ์ : 2 – 12 mg (เฉลี่ยที่ 110 mg)
 • กาแฟสำเร็จรูป 8 ออนซ์ : 27 – 173 mg (เฉลี่ยที่ 65 – 90 mg)
 • กาแฟสำเร็จรูป Decaf 8 ออนซ์ : 2 – 12 mg
 • กาแฟที่ชงจากเครื่อง Percolator 5 ออนซ์ : 80 – 135 mg
 • คาเฟอีนใน Espresso
  • Espresso, Single Shot : 29 – 100 mg (เฉลี่ยที่ 75 mg)
  • Espresso, Double Shot : 58 – 185 mg (เฉลี่ยที่ 150 mg)
  • Decaf Espresso, Single Shot : ประมาณ 8 mg
  • Decaf Espresso, Double Shot : ประมาณ 16 mg
  • Nespresso Espresso Capsules : 55 – 65 mg
  • Nespresso Lungo Capsules : 77 – 89 mg

คาเฟอีนในชา (Caffeine in Tea)

Caffeine-in-Tea

(http://caffeineintea.net/wp-content/uploads/2015/03/Caffeine-in-Tea.jpg)

มีปัจจัยมากมายที่มีผลต่อปริมาณคาเฟอีนในชา ไม่ว่าจะเป็นประเภทใบชา เวลาในการชง อุณหภูมิ เกรดของใบชา และอื่นๆ จึงทำให้ชาแต่ละชนิดหลังจากชงแล้วมีปริมาณคาเฟอีนที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังพอสรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับปริมาณคาเฟอีนในชา พอที่จะเป็นแนวทาง ได้ดังนี้

 • ชาสมุนไพร หรือชาที่ทำจากส่วนผสมอื่นที่ไม่ใช่ใบชา เช่น มิ้นต์ ปริมาณคาเฟอีนอยู่ในปริมาณที่ต่ำมาก
 • ชาดำ หรือ black tea 8 ออนซ์ : 40 -120 mg
 • ชาดำ decaf หรือ black tea decaf 8 ออนซ์ : 2 -10 mg

ข้อมูลของคาเฟอีนตามด้านล่างนี้ มาจากชาที่ชงประมาณ 3 นาที ที่ปริมาณ 7 ออนซ์

 • ชาอัสสัม หรือ Assam Black Tea (FTGFOP Grade) : 86 mg
 • ชาขาว หรือ Bai Mu Dan / China White Tea : 75 mg
 • ชาทิกวนอิม หรือ Chinese Ti Kuan Yin Oolong : 37 mg
 • ชาขาว ดาจิลิง Darjeeling Autumnal (SFTGFOP1 Grade) Darjeeling White Tea : 56 mg
 • ชาเขียวอินเดีย หรือ Indian Green Tea : 59 mg
 • ชาเขียวเคนยา หรือ Kenyan Green Tea : 58 mg
 • ชาซีลอน หรือ Ceylon Black Tea (OP Grade) : 58 mg

สำหรับชาเย็นมักจะมีคาเฟอีน เท่ากับชาร้อน สำหรับชาประเภทเดียวกัน สำหรับชาบรรจุขวดก็จะมีปริมาณคาเฟอีนที่แตกต่างกัน

คาเฟอีนในน้ำอัดลมและอื่นๆ (Caffeine in Colas & Sodas)

ปริมาณคาเฟอีน้านล่างคำนวณจากเครื่องดื่มปริมาณ 8 ออนซ์

 • Pepsi Max/Diet Pepsi Max : 69 mg
 • Pepsi – Cola/Pepsi Twist : 37.5 mg
 • Mountain Dew : 37 mg
 • Diet Pepsi : 36 mg
 • CocaCola Zero : 35 mg
 • CocaCola Classic : 34 mg
 • Diet Coke : 30.4 mg
 • A&W Creme Soda : 29 mg
 • กระทิงแดง : 80 mg

คาเฟอีนในช็อคโกแลต (Caffeine in Chocolate)

 • Dark Chocolate 1 ออนซ์ : 20 mg
 • Milk Chocolate 1 ออนซ์ : 6 mg
 • Chocolate Milk 1 ออนซ์ : 4 mg

ที่มา : coffeetea.about.com