คาเฟอีน ในกาแฟ Starbucks

เครื่องดื่มเกือบทั้งหมดของ Starbucks มีคาเฟอีน ในระดับที่แตกต่างกัน มาดูกันค่ะว่า เครื่องดื่มแต่ละชนิด มีคาเฟอีนมากน้อย แตกต่างกันอย่างไร โดยปริมาณคาเฟอีนที่แสดงจะแตกต่างกันตามขนาดของกาแฟ (Short 8 ออนซ์, Tall 12 ออนซ์, Grande 16 ออนซ์, Venti 20 ออนซ์, Venti Iced 24 ออนซ์, Trenta Iced 31 ออนซ์) และเรียงลำดับจากเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนน้อยไปมาก (สำหรับปริมาณคาเฟอีนของเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น ชา หรือ ช็อคโกแลต ดูได้ที่ คาเฟอีน ในเครื่องดื่มอื่นๆ ของ Starbucks)

starbucks-cup_1

คาเฟอีนใน Starbucks Frappuccinos

Creme Frappuccinos หลายๆ ตัวนั้นไม่มีคาเฟอีน เช่น Cinnamon Dolce Creme Frappuccino, Pumpkin Spice Creme Frappuccino, Soy Strawberries & Creme Frappuccino, Strawberries & Creme Frappuccino, Vanilla Bean Creme Frappuccino คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ

 • Tall – 10 mg
 • Grande – 15 mg
 • Venti Iced – 20 mg

Starbucks Frappuccinos ที่มี Tazo Chai Creme Frappuccino และ Tazo Green Tea Creme Frappuccino คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ

 • Tazo Chai Creme Frappuccino
  • Tall – 20 mg
  • Grande – 40 mg
  • Venti Iced – 60 mg
 • Tazo Green Tea Creme Frappuccino
  • Tall – 50 mg
  • Grande – 75 mg
  • Venti Iced – 95 mg

Starbucks’ Cinnamon Dolce Frappuccino ที่ใส่กาแฟ คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Tall – 60 mg
 • Grande – 85 mg
 • Venti Iced – 110 mg

Mocha Frappuccino Light Blended Beverage ที่ใส่กาแฟ คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Tall – 60 mg
 • Grande – 95 mg
 • Venti Iced – 120 mg

Caffe Vanilla Frappuccino และ Caramel Brûlée Frappuccino คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ

 • Tall – 65 mg
 • Grande – 90 mg
 • Venti Iced – 120 mg

Starbucks’ Caramel Frappuccino และ Extra Coffee Caramel Frappuccino คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ

 • Tall – 65 mg
 • Grande – 95 mg
 • Venti Iced – 120mg

Mocha Frappuccino และ Coffee Frappuccino คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ

 • Tall – 70 mg
 • Grande – 95 mg
 • Venti Iced – 130 mg

Starbucks Pumpkin Spice Frappuccino คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Tall – 70 mg
 • Grande – 100 mg
 • Venti Iced – 125 mg

Java Chip Frappuccino และ Java Chip Frappuccino Light คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ

 • Tall – 75 mg
 • Grande – 105 mg
 • Venti Iced – 135 mg

White Chocolate Mocha Frappuccino คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Tall – 85 mg
 • Grande – 110 mg
 • Venti Iced – 155 mg

Espresso Frappuccino คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Tall – 120 mg
 • Grande – 145 mg
 • Venti Iced – 195 mg

คาเฟอีนใน Starbucks Coffee หรือเครื่องดื่มกาแฟ

Decaf Pike’s Place Roast คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Short – 15 mg
 • Tall – 20 mg
 • Grande – 25 mg
 • Venti – 30 mg

Starbucks Iced Coffee with Milk คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Tall – 90 mg
 • Grande – 125 mg
 • Venti Iced – 170 mg
 • Trenta Iced – 195 mg

Caffe Misto คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Short – 75 mg
 • Tall – 115 mg
 • Grande – 150 mg
 • Venti – 195 mg

Iced Coffee คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Tall – 120 mg
 • Grande – 165 mg
 • Venti Iced – 235 mg
 • Trenta Iced – 285 mg

Starbucks’ Bold Pick of the Day, Clover Brewed Coffee และ Pike’s Place Roast คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ

 • Short – 180 mg
 • Tall – 260 mg
 • Grande – 330 mg
 • Venti – 415 mg

คาเฟอีนใน Starbucks’ Hot Espresso Drinks หรือเครื่องดื่มกาแฟเอสเพรสโซ่

Caffe Latte, Cinnamon Dolce Latte, Cappuccino, Caramel Brûlée Latte, Caramel Macchiato, Eggnog Latte, Flavored Lattes, Gingerbread Latte, Peppermint White Chocolate Mocha, Pumpkin Spice Latte, Skinny Caramel Macchiato, Skinny Cinnamon Dolce Latte, Skinny Flavored Latte, White Chocolate Mocha, Espresso con Panna, Espresso Macchiato คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ

 • Short and Tall – 75 mg
 • Grande and Venti – 150 mg

Starbucks Caffe Americano คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Short – 75 mg
 • Tall – 150 mg
 • Grande – 225 mg
 • Venti – 300 mg

Starbucks Cocoa Cappuccino คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Short – 80 mg
 • Tall – 90 mg
 • Grande – 170 mg
 • Venti – 175 mg

Peppermint Mocha คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Short – 90 mg
 • Tall – 95 mg
 • Grande – 175 mg
 • Venti – 180 mg

Caffe Mochas และ Flavored Mochas คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ

 • Short 90 mg
 • Tall – 90 mg
 • Grande – 175 mg
 • Venti – 180 mg

สำหรับใครที่อยากควบคุมหรือทราบปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่ม ก็ลองเช็คและระวังกันดูนะคะ

ที่มา : coffeetea.about.com