ชาเขียวและชาดำในการกระตุ้นการสร้าง nitric oxide

ประสิทธิภาพของชาเขียวและชาดำในการกระตุ้นการสร้าง nitric oxide (NO) และการขยายหลอดเลือด

green-tea-colour-comparison

เนื่องจากมีการศึกษาทางระบาดวิทยา ที่รายงานถึงผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด จากการบริโภคชา เนื่องจากชามีหลายประเภท ดังนั้นจึงมีข้อกังขาว่า ชาเขียวนั้นมีผลดีกว่าชาดำ ในการป้องกันระบบหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่ จึงมีการศึกษาการเปรียบเทียบ ผลของการบริโภคชาเขียวและชาดำต่อการสร้าง nitric oxide (NO) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้มีการขยายของหลอดเลือด พบว่าในชาดำมีสาร catechins ส่วนชาเขียวมีสาร epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ซึ่งส่งผลให้ชาทั้งสองชนิด สามารถกระตุ้นการทำงานของ NO โดยพบว่าชาทั้งสองชนิด สามารถกระตุ้นการทำงานของ NO ในเซลล์หลอดเลือดของวัว (bovine aortic endothelial cells: BAEC) ได้ ผลการศึกษาพบว่า ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของการบริโภคชาดำ ที่ทำการหมักแล้วมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับชาเขียว

ที่มา : ข่าวยาประจำสัปดาห์ : ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน มกราคม ปี 2552

อ้างอิงจาก : Basic Res Cardiol 2009;104:100-10.