ชาหรือกาแฟที่มีสารให้ความหวาน อันตรายหรือไม่

กาแฟและชาชงสำเร็จรูปบางยี่ห้อ ระบุว่าใช้ Aspartame และ Acesulfame เป็น สารให้ความหวาน จะเป็นอันตรายหรือไม่ถ้า กินกาแฟและชาชงสำเร็จรูปยี่ห้อนี้ทุกวัน

Up-For-Debate-Sucralose-Sweet-Little-Lies

Aspartame และ Acesulfame potassium เป็นสารสังเคราะห์ที่ให้ความหวาน (artificial sweetener) ซึ่งให้ความหวานเป็น 180 และ 200 เท่าของน้ำตาลตามลำดับ ในปัจจุบันนำมาใช้แทนน้ำตาล เนื่องจากมีรสหวานแต่ไม่สามารถนำไปเผาผลาญ เป็นพลังงานได้เหมือนน้ำตาล จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดปริมาณสูงสุดของ Aspartame ที่รับประทานเข้าไปแล้ว ไม่ทำให้เกิดอาการพิษ คือ 50 มิลลิกรัม / กิโลกรัม / วัน ในขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนด ปริมาณ Acesulfame potassium ที่ยอมรับให้รับประทานได้ (acceptable daily intakes, ADI) คือ 0-15 มิลลิกรัม / กิโลกรัมค่ะ ปริมาณสารทั้งสอง ที่ได้รับเข้าไปในแต่ละวัน สามารถคำนวณได้จากปริมาณสารทั้งสองใน กาแฟ หรือ ชา แต่ละซอง คูณด้วยจำนวนซองของ กาแฟ หรือ ชา ที่ดื่มเข้าไปในแต่ละวัน ถ้าปริมาณสารทั้งสองที่คำนวณได้ ไม่เกินปริมาณที่กล่าวมาข้างต้น จัดว่าไม่เป็นอันตรายค่ะ

คำตอบจากเภสัชกร เภสัชกรหญิงวิรยา วิจิตรเนาวัรตน์

อ้างอิงจาก:
1. JOINT FAO/WHO EXPERT COMMITTEE ON FOOD ADDITIVES Fifty-fifth meeting. [Accessed date 2011 Apr 4]; Available from: URL: www.who.int/entity/ipcs/food/jecfa/summaries/en/summary_55.pdf

2. Aspartame In ToxPoints® Summary. [Online]. 2007 Dec 08. Available from: MICROMEDEX® 2.0 Healthcare Series; 2011. [Accessed date 2011 Apr 04]

ที่มา : pharmacy.mahidol.ac.th