คาเฟอีน ในเครื่องดื่มอื่นๆ ของ Starbucks

เครื่องดื่มเกือบทั้งหมดของ Starbucks มีคาเฟอีน ในระดับที่แตกต่างกัน มาดูกันค่ะว่า เครื่องดื่มแต่ละชนิด มีคาเฟอีนมากน้อย แตกต่างกันอย่างไร โดยปริมาณคาเฟอีนที่แสดงจะแตกต่างกันตามขนาดของกาแฟ (Short 8 ออนซ์, Tall 12 ออนซ์, Grande 16 ออนซ์, Venti 20 ออนซ์, Venti Iced 24 ออนซ์, Trenta Iced 31 ออนซ์) และเรียงลำดับจากเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนน้อยไปมาก ในบทความนี้จะพูดถึง ปริมาณคาเฟอีนใน ชา smoothies และ ช็อคโกแลตของ Starbucks สำหรับเครื่องดื่มกาแฟ ดูได้ที่ คาเฟอีน ในกาแฟ Starbucks

starbucks-cup_1

คาเฟอีนใน Tazo Tea Drinks

Starbucks Tazo Awake Black Tea Latte และ Tazo Earl Grey Tea Latte คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ (Tazo Vanilla Rooibos Brewed Tea, Tazo Vanilla Rooibos Tea Latte และ Tazo Refresh Brewed Tea เป็นเครื่องดื่มที่ปราศจากคาเฟอีน)

 • Short – 10 mg
 • Tall – 10 mg
 • Grande – 10 mg
 • Venti/Venti Iced – 15 mg

Tazo Green Tea Latte คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ (Tazo Iced Green Tea Latte มีปริมาณคาเฟอีนเท่ากับ Tazo Green Tea Latte แต่ไม่มีขายในขนาด Short)

 • Short – 30 mg
 • Tall – 55 mg
 • Grande – 85 mg
 • Venti – 110 mg

Tazo Iced Awake Tea Latte และ Tazo Iced Chai Tea Latte คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ

 • Tall – 75 mg
 • Grande – 100 mg
 • Venti Iced – 125 mg

คาเฟอีนใน Starbucks Tea Frappuccinos

เครื่องดื่มประเภทนี้ถือว่ามีคาเฟอีนในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับ เครื่องดื่มปั่นอื่นๆ ของ Starbucks ที่มีกาแฟเป็นส่วนผสม คาเฟอีนในเครื่องดื่ม Tazo Chai Creme Frappuccino คือ

 • Tall – 20 mg
 • Grande – 40 mg
 • Venti Iced – 60 mg

คาเฟอีนใน Tazo Green Tea Creme Frappuccino

คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ

 • Tall – 50 mg
 • Grande – 75 mg
 • Venti Iced – 95 mg

คาเฟอีนใน Starbucks Hot Chocolate

White chocolate นั้นไม่มีคาเฟอีนหรือ caffeine free ดังนั้น Starbucks White Hot Chocolate จะมีปริมาณคาเฟอีนเท่ากับ 0 mg สำหรับทุกๆ ขนาด

Starbucks Salted Caramel Hot Chocolate คาเฟอีนในเครื่องดื่มนี้คือ

 • Short – 10 mg
 • Tall – 20 mg
 • Grande – 25 mg
 • Venti – 30 mg

Peppermint Hot Chocolate และ classic Starbucks Hot Chocolate คาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้คือ

 • Short – 15 mg
 • Tall – 20 mg
 • Grande – 25 mg
 • Venti – 30 mg

คาเฟอีนใน Starbucks Vivianno Smoothies

Starbucks Orange Mango Vivianno Smoothie และ Strawberry Vivianno Smoothie นั้นไม่มีคาเฟอีนหรือ caffeine free แต่ Chocolate Vivianno Smoothie มีคาเฟอีน 15 mg ที่มีจากช็อคโกแลต

ที่มา : coffeetea.about.com