35 เมนูกาแฟของ Starbucks

35 เมนูกาแฟของ Starbucks ในประเทศไทย และข้อมูลของ Starbucks latte และ Starbucks Frappuccino

Espresso Beverages 01

Espresso Beverages 02

Espresso Beverages

 1. Caffè Americano
 2. Caffè Latte
 3. Caffè Mocha
 4. White Chocolate Mocha
 5. Cappuccino
 6. Caramel Macchiato
 7. Espresso Solo
 8. Espresso Con Panna
 9. Espresso Macchiato
 10. Iced Caffè Americano
 11. Iced Caffè Latte
 12. Iced Caffè Mocha
 13. Iced Caramel Macchiato

Brew - chocolate

Brewed Coffee

 1. Brewed Coffee by French Press
 2. Caffè Misto
 3. Coffee of the Week
 4. Iced Coffee

Chocolate Beverages

 1. Starbucks® Signature Hot Chocolate

Frappuccino® Blended Coffee

Frappuccino® Blended Coffee

 1. Caramel Frappuccino® Blended Beverage
 2. Java Chip Frappuccino® Blended Beverage
 3. Coffee Frappuccino® Blended Beverage
 4. Espresso Frappuccino® Blended Coffee
 5. Mocha Frappuccino® Blended Coffee

Frappuccino® Blended Cream

Frappuccino® Blended Cream

 1. Chocolate Cream Frappuccino® Blended Beverage
 2. Chocolate Chip Cream Frappuccino® Blended Beverage
 3. Vanilla Cream Frappuccino® Blended Beverage
 4. Green Tea Cream Frappuccino® Blended Beverage
 5. Caramel Cream Frappuccino® Blended Beverage

Frappuccino® Blended Juice Drinks

Frappuccino® Blended Juice Drinks

 1. Mango Passion Fruit Blended Juice
 2. Raspberry Black Currant Blended Juice

Brewed Tea

Brewed Tea

 1. Full-leaf Brewed Tea
 2. Hojicha Tea Latte
 3. Iced Green Tea Latte
 4. Tazo Iced Tea
 5. Green Tea Latte

Starbucks latte

ปริมาณช็อต Espresso ใน Starbucks Latte

ขนาด ปริมาณช็อต Espresso
Short – เฉพาะแบบร้อน (8oz)
1
Tall (12oz)
1
Grande (16oz)
2
Venti – ร้อน (20oz)
2
Venti – เย็น (24oz)
3

ปริมาณน้ำเชื่อมหรือ Syrup ใน Starbucks Latte

ขนาด
จำนวนปั้มของ Syrup
Short – เฉพาะแบบร้อน (8oz)
2
Tall (12oz)
3
Grande (16oz)
4
Venti – ร้อน (20oz)
5
Venti – เย็น (24oz)
6

Starbucks Frappuccino

ปริมาณช็อต Espresso และ Frapp ครีม ใน Starbucks Frappuccino

Size
Frapp Roast (ปั้ม)
ปริมาณช็อต Espresso
Tall (12oz)
2
1
Grande (16oz)
3
2
Venti (24oz)
4
3

ที่มา : เมนูและรูปมาจาก starbucks.co.th