แคลอรี่และไขมันในเครื่องดื่มกาแฟ

เคยเขียนเพื่อแนะนำปริมาณแคลอรี่ของ กาแฟ เครื่องดื่มกาแฟ และส่วนผสมในกาแฟไปแล้ว แคลอรี่ในเครื่องดื่ม กาแฟแคลอรี่ในเครื่องดื่มของ Starbucks ตอน 1 และ แคลอรี่ในเครื่องดื่มของ Starbucks ตอน 2 (จบ) แต่วันนี้ได้มาเจอข้อมูลที่น่าสนใจอีกนั่นคือ fat หรือไขมัน ที่ซ่อนอยู่ในเครื่องดื่มกาแฟค่ะ ลองดูกันนะคะ แล้วระวังทั้งแคลอรี่และไขมันกันนะคะ

เมนูกาแฟ ขนาด kCal Fat(g)
กาแฟดำ 1 แก้ว 0 0
กาแฟดำใส่น้ำตาล 1 แก้ว 32 0
กาแฟดำใส่นมขาดมันเนย 1 แก้ว 15 0
กาแฟดำใส่น้ำตาลและนมขาดมันเนย 1 แก้ว 45 0
กาแฟดำใส่นมกึ่งขาดมันเนย 1 แก้ว 20 0.7
กาแฟดำใส่นมกึ่งขาดมันเนยและน้ำตาล 1 แก้ว 51 0.7
กาแฟดำใส่นม 1 แก้ว 28 1.7
กาแฟดำใส่นมและน้ำตาล 1 แก้ว 60 1.7
กาแฟสำเร็จรูป ยี่ห้อ Douwe Egbert แบบ Latte 1 ซอง 58 2.6
กาแฟสำเร็จรูป ยี่ห้อ Douwe Egbert แบบ Cappuccino 1 ซอง 48 1.9
กาแฟ Kenco Cappio (18g) 1 ซอง 79 1.9
น้ำเชื่อมรสวานิลลา ยี่ห้อ Lyles 2 ช้อนโต๊ะ 33 0
กาแฟ Maxwell House Cappuccino Original (18g) 1 ซอง 77 2.8
กาแฟสำเร็จรูป ยี่ห้อ Nescafe แบบ Cappuccino 1 ซอง 80 3.1
กาแฟสำเร็จรูป ยี่ห้อ Nescafe แบบ Cappuccino Caramel (17g) 1 ซอง 72 2.4
กาแฟสำเร็จรูป ยี่ห้อ Nescafe แบบ Cappuccino Decaffeinated (16g) 1 ซอง 68 2.3
กาแฟสำเร็จรูป ยี่ห้อ Nescafe แบบ Cappuccino Vanilla (18.5g) 1 ซอง 80 2.8
กาแฟสำเร็จรูป ยี่ห้อ Nescafe แบบ Latte (22g) 22g 110 6.3
กาแฟสำเร็จรูป ยี่ห้อ Nescafe แบบ Mocha Sachets (22g) 22g 92 2

จากตารางด้านบนจะเห็นว่าทั้ง แคลอรี่และไขมัน จะมีมากในกาแฟสำเร็จรูป และโดยเฉพาะแบบที่ทำมาเป็น 3 in 1 หรือพวกสูตรพิเศษ เพราะฉะนั้น เวลาทานก็ตรวจสอบข้างซองก่อนว่า ปริมาณแคลอรี่และไขมันนั้นเป็นยังไง หรือจะให้ดีก็ให้ชงเอง ไม่ว่าจะเป็น กาแฟดำ หรือ ใส่นม ใส่น้ำตาล ก็ตามก็ยังมีปริมาณแคลอรี่และไขมันที่น้อยกว่า

Calories-in-coffee

ตารางด้านล่างคือ ตารางแสดงปริมาณแคลอรี่และไขมันของเครื่องดื่มจากร้านกาแฟ

เมนูกาแฟ ขนาด kCal Fat(g)
Caffe Nero Calories, Cappuccino semi skimmed milk Nero Regular 37 1.4
Caffe Nero Calories, Cappuccino skimmed milk Nero Regular 27 0.1
Caffe Nero Calories, Chocolate Coin pack 129 6.6
Caffe Nero Calories, Latte semi skimmed milk Nero Regular 69 2.6
Caffe Nero Calories, Latte skimmed milk Nero Regular 51 0.2
Caffe Nero Calories, Mocha (semi skimmed/no cream) Nero Regular 109 2.9
Starbucks Calories, Caffe Latte (Semi Skimmed Milk) tall 148 5.6
Starbucks Calories, Caffe Latte (Skinny) Tall 102 0
Starbucks Calories, Chocolate Chunk Cookie serving 396 14.8
Starbucks Calories, Coffee Frappuccino Tall 184 2.5
Starbucks Calories, Rocky Road serving 365 26.7
Starbucks Calories, Skinny Blueberry Muffin Per serving 361 6

ระวังเรื่องแคลอรี่และไขมันจากเครื่องดื่มกันด้วยนะคะ จะได้ไม่เสียสุขภาพเพราะเครื่องดื่มสุดโปรด

How-Many-Calories-in-an-Espresso

อ้างอิง : ปริมาณแคลอรี่และไขมัน จาก nutracheck