กาแฟอราบิก้า และ กาแฟโรบัสต้า

กาแฟอราบิก้า (Arabica) กาแฟเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลก กาแฟเกือบทุกพันธุ์มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในทวีปแอฟริกา แต่ที่ปลูกกันแพร่หลายในเชิงธุรกิจมีเพียง 2 พันธุ์ คือ กาแฟอาราบิก้า ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coffea arabica L. และกาแฟโรบัสต้า ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coffea canephora Pierre ผลผลิตของเมล็ดกาแฟในโลกมีมากว่าหกล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้ามากกว่า 70% ที่เหลือเป็นเมล็ดกาแฟโรบัสต้าและพันธุ์อื่น ๆ

Read more

ประเภทของเมล็ดกาแฟ (Coffee bean)

ถ้าเราไปดูเมล็ดกาแฟตาม Supermarket และต้องการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟ เราคงเจอเมล็ดกาแฟวางขายอยู่มากมายจนเลือกไม่ถูก วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่ากาแฟที่มีอยู่ทุกวันนี้มีประเภทอะไรบ้าง เมล็ดกาแฟที่เราเห็นอยู่มากมายทุกวันนี้จริงๆแล้วมีอยู่ 2 ประเภท แต่ที่เราเห็นมากมายคือเกรดต่างๆของกาแฟและยี่ห้อ

Read more