กาแฟอินทรีย์ หรือ Organic Coffee

ปัจจุบันกาแฟออร์แกนิกเป็นที่นิยมในตลาดโลก เนื่องจากกระแสของการห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังผลิตได้ในปริมาณไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งในไร่สำหรับทำไร่กาแฟออร์แกนิก ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้กาแฟออร์แกนิกมีราคาที่ค่อนข้างสูง

Read more