ศิลปะในการชิมกาแฟ Coffee tasting ตอน 2

การชิมกาแฟเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการชิมกาแฟไม่เพียงแค่ต้องรู่จักรสชาติของกาแฟเป็นอย่างดีแล้ว แต่จำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในปัจจัยอีกอย่างหลายเกี่ยวกับกาแฟ บทความนี้เป็นบทความที่ 2 ที่พูดเกี่ยวกับการชิมกาแฟ สามารถอ่านบทความแรกได้ที่ ศิลปะในการชิมกาแฟ Coffee tasting ตอน 1

Read more

ศิลปะในการชิมกาแฟ Coffee tasting ตอน 1

สำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่หลงใหลในเสน่ห์ของกาแฟนั้น กาแฟร้อนๆ หนึ่งถ้วยสามารถสื่อสารถ้อยคำได้นับพัน เช่น กาแฟถ้วยหนึ่งสามารถบอกถึงสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟที่ถูกนำมาชงเป็นกาแฟถ้วยนั้น, กาแฟถ้วยหนึ่งสามารถบอกถึงที่มาของเมล็ดกาแฟนั้นๆ ได้, กาแฟถ้วยหนึ่งสามารถบอกถึงทักษะและฝีมือของผู้ผลิตรวมทั้งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิต, กาแฟถ้วยหนึ่งสามารถบรรยายถึงการเอาใจใส่ดูแลในขั้นตอนการคัดเลือกและการคั่ว และกาแฟถ้วยหนึ่งก็สามารถบอกได้ถึงฝีมือของ Barista ผู้ซึ่งเปลี่ยนเมล็ดกาแฟให้กลายเป็นเครื่องดื่มถ้วยเล็กๆ ถ้วยนี้

Read more

เทคนิคในการชิมกาแฟของ Starbucks

การชิมกาแฟนั้นคือการเปรียบเทียบและหาความแตกต่างของกาแฟแต่ละชนิด เมื่อเราชิมกาแฟเพียงครั้งละ 1 ชนิด ก็จะเป็นการยากที่จะหาข้อเปรียบเทียบเพื่ออธิบายความแตกต่าง ของกาแฟที่เราได้ทำการชิม แต่ถ้าเราลองชิมกาแฟ 2 – 3 ชนิดพร้อม ๆ กัน นอกจากเราจะสามารถเปรียบเทียบความชอบส่วนตัวแล้ว เรายังสามารถแยกแยะถึงกลิ่น (Aroma) ความสดชื่น (Acidity) น้ำหนัก (Body) และรสชาติโดยรวมของกาแฟ (Flavor) แต่ละชนิดได้อีกด้วย ข้อแนะนำในการชิมกาแฟ เมื่อเราชิมกาแฟมากกว่า 1 ชนิด ควรเริ่มจากการชิมกาแฟชนิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่าก่อน และค่อย ๆ เปลี่ยนไปชิมกาแฟตัวที่มีน้ำหนักมากขึ้นตามลำดับ

Read more